Trestní podnět a důkazy - žádost o přezkum KSZ v Olomouci