DůkazyDůkaz 1:
Člen výzkumu Konopí je lék Petr Ladislav Kodym žádal v listopadu 2009 všech 200 poslanců osobně o pomoc při dekriminalizaci užívání cannabis při své léčbě rakoviny. Uvedené oslovení místopředsedkyně parlamentu je zvoleno účelově, neboť  tato kromě poslance Borise Šťastného jako jediná z 200 poslanců na prosbu a žádost reagovala.


Důkaz 2:
Podavatel podnětu byl za svou činnost byl nominován Vládním výborem pro zdravotně postižené na cenu Vlády ČR (2009) a danými nevládními organizacemi na cenu Via Bona (2010).


Důkaz 3:
Poslanci, poslankyně a prezident byli po 28.10.2010 informováni mj. o nevymahatelnosti zákona o návykových látkách kvůli porušení Směrnice 98/34/ES


Důkaz 4:
Město Praha přispělo dne 11.5. 2010 na vznik Edukativní konopné kliniky 1,1 mil. Kč


Odpověď Petra Nečase z února 2011 na prosby a žádosti občanů s nevypořádáním se spáchaných zločinů a odkazováním na nevymahatelné právní normy OSN


Odpověď Petra Nečase z května 2011 uvádějící, že ZoNL nemusel být notifikován, že tragedie a škody budou řešeny až budou v pořádku papíry z parlamentu a ten, kdo nedbá, dostane pokutu 10 milionů korun.


Sedmá stížnost policejnímu prezidentovi z května 2011 s důkazy tragedií a škod.